Τρέχουσα Επικαιρότητα και Τελευταίες Δράσεις

Ωρολόγιο Πρόγραμμα


                       ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ                                 ΔΙΑΡΚΕΙΑ


1η ώρα                                      08.10 - 08.55                                           45΄


2η ώρα                                      08.55 - 09.40                                           45΄


Διάλειμμα 1ο                            09.40 - 09.55                                           15΄


3η ώρα                                      10.00 - 10.45                                           45΄


4η ώρα                                      10.45 - 11.30                                           45΄


Διάλειμμα 2ο                            11.30 - 11.45                                           15΄


5η ώρα                                      11.45 - 12.25                                           45΄


Διάλειμμα 3ο                            12.25 - 12.35                                          10΄


6η ώρα                                       12.35 - 13.15                                         40΄


Διάλειμμα 4ο                            13.15 - 13.20                                           5΄


7η ώρα                                      13.20 - 14.00                                          40΄

 

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ


8η ώρα                                      14.00 - 14.40                                           40΄


Διάλειμμα 5ο                           14.40 - 14.50                                           10΄


9η ώρα                                      14.50 - 15.30                                           40΄

 

Διάλειμμα 6ο                           15.30 - 15.40                                           10΄

 

10η ώρα                                    15.40 - 16.15

Στοιχεία Επικοινωνίας

67ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών                                   Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συρράκου 2, Αθήνα                                                      ΥΠ.Π.Θ.Π.Α.
Τ.Κ. 10444                                                                    Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Τηλ: 210-5131133 & 210-5131192                               Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Fax: 210-5131133                                                        Ψηφιακό σχολείο
email: mail@67dim-athin.att.sch.gr
Ιστoσελίδα:  67dim-athin.att.sch.gr