Τρέχουσα Επικαιρότητα και Τελευταίες Δράσεις

Ο William Shakespeare και το σονέτο 130 στα Αγγλικά

Οι μαθητές της ΣΤ' τάξης, αφού ανέλυσαν το σονέτο 130 του William Shakespeare στο μάθημα των Αγγλικών, αποτύπωσαν εικαστικά το περιεχόμενο του ποιήματος χρησιμοποιώντας την τεχνική  κολλάζ, που διδάχθηκαν στο μάθημα των Εικαστικών.

εκπαιδευτικοί : Πηνελόπη Τσιρίκου 

                               Καραμπάτσου Δήμητρα 

                                σχολ. έτος: 2014 - 2015

Για να δείτε τις εργασίες των παιδιών πατήστε εδώ: 

MY MISTRESS EYES ARE NOTHING LIKE THE SUN, Shakespeare, Sonnet 130

Στοιχεία Επικοινωνίας

67ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών                                   Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συρράκου 2, Αθήνα                                                      ΥΠ.Π.Θ.Π.Α.
Τ.Κ. 10444                                                                    Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Τηλ: 210-5131133 & 210-5131192                               Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Fax: 210-5131133                                                        Ψηφιακό σχολείο
email: mail@67dim-athin.att.sch.gr
Ιστoσελίδα:  67dim-athin.att.sch.gr