Τρέχουσα Επικαιρότητα και Τελευταίες Δράσεις

"Οι Θεοί του Γ1"

Στα πλαίσια του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης, το Γ1 χρησιμοποίησε τις δυνάμεις των Ολύμπιων θεών και συνέδεσε διαθεματικά  την ιστορία, με τα εικαστικά και την έρευνα...

Για να δείτε τις εργασίες των παιδιών πατήστε εδώ: http://youtu.be/zoFSY17q3NA

εκπαιδευτικός: Σμαϊλη Δέσποινα     τμήμα: Γ1    σχολικό έτος: 2014-2015

Στοιχεία Επικοινωνίας

67ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών                                   Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συρράκου 2, Αθήνα                                                      ΥΠ.Π.Θ.Π.Α.
Τ.Κ. 10444                                                                    Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Τηλ: 210-5131133 & 210-5131192                               Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Fax: 210-5131133                                                        Ψηφιακό σχολείο
email: mail@67dim-athin.att.sch.gr
Ιστoσελίδα:  67dim-athin.att.sch.gr