Τρέχουσα Επικαιρότητα και Τελευταίες Δράσεις

2η Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού

Η συμμετοχή και η προσπάθεια, η βιωματική ανάδειξη του «ευ αγωνίζεσθαι», η συνεργασία στην ομαδική προσπάθεια, αλλά και η θετική επίδραση που έχει η άθληση στην υγεία και τη ζωή μας, είναι αναμφίβολα. Σήμερα 5-10 2η Πανελλήνια μέρα σχολικού αθλητισμού οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας σε   συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους, οργάνωσαν και συμμετείχαν σε αθλητικά δρώμενα και παράλληλα ? με φαντασία και δημιουργικότητα- παρουσίασαν σε διάφορες μορφές τα σημαντικότερα στοιχεία του Ολυμπισμού και της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό ανεξάρτητα από φύλο, κοινωνική καταγωγή, σωματικές και νοητικές ικανότητες. 

 

Για να δείτε στιγμές από τις δραστηριότητές μας πατήστε εδώ:  http://padlet.com/mail109/erg0yyludz1m

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

67ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών                                   Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συρράκου 2, Αθήνα                                                      ΥΠ.Π.Θ.Π.Α.
Τ.Κ. 10444                                                                    Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Τηλ: 210-5131133 & 210-5131192                               Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Fax: 210-5131133                                                        Ψηφιακό σχολείο
email: mail@67dim-athin.att.sch.gr
Ιστoσελίδα:  67dim-athin.att.sch.gr