Τρέχουσα Επικαιρότητα και Τελευταίες Δράσεις

"Survivor" η χελώνα καρέτα

Στο μάθημα των Αγγλικών φτιάξαμε το βίντεο "Survivor", την ιστορία μιας μικρής θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα που μας περιγράφει τις συνήθειες, και τα προβλήματα του είδους και έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές  στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ζώα τπό εξαφάνιση. Αν θέλετε να δείτε το βίντεο, πατήστε https://www.wevideo.com/hub/#media/ci/247233811 .

Στοιχεία Επικοινωνίας

67ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών                                   Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συρράκου 2, Αθήνα                                                      ΥΠ.Π.Θ.Π.Α.
Τ.Κ. 10444                                                                    Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Τηλ: 210-5131133 & 210-5131192                               Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Fax: 210-5131133                                                        Ψηφιακό σχολείο
email: mail@67dim-athin.att.sch.gr
Ιστoσελίδα:  67dim-athin.att.sch.gr