Τρέχουσα Επικαιρότητα και Τελευταίες Δράσεις

Η Α' Τάξη & τα Χριστούγεννα 2014-15

Η Α' τάξη αποχαιρέτησε το 2014 με μια χριστουγεννιάτικη παράσταση...

Τίτλος αυτής "Η απαγωγή του Νέου Χρόνου"

Εκπαιδευτικοί: Βασιλείου Λίζα, Σμαΐλη Δέσποινα, Σταυρίδου Ελισάβετ

Για να δείτε στιγμές από τη γιορτή μας πατήστε εδώ: http://youtu.be/tHmItIJPjws

Στοιχεία Επικοινωνίας

67ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών                                   Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συρράκου 2, Αθήνα                                                      ΥΠ.Π.Θ.Π.Α.
Τ.Κ. 10444                                                                    Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Τηλ: 210-5131133 & 210-5131192                               Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Fax: 210-5131133                                                        Ψηφιακό σχολείο
email: mail@67dim-athin.att.sch.gr
Ιστoσελίδα:  67dim-athin.att.sch.gr