Τρέχουσα Επικαιρότητα και Τελευταίες Δράσεις

Πόλη από ανακυκλώσιμα υλικά!

Κατά την σχολική χρονιά 2013-2014, στο μάθημα των εικαστικών, οι μαθητές των Ε' τάξεων δημιούργησαν με την δασκάλα τους μακέτες από ανακυκλώσιμα, καθημερινά υλικά, για να αποτυπώσουν την πόλη των ονείρων τους. Για να δείτε τις εργασίες των παιδιών πατήστε εδώ: http://padlet.com/pitsirikou/c6omb6mjutns

Στοιχεία Επικοινωνίας

67ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών                                   Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συρράκου 2, Αθήνα                                                      ΥΠ.Π.Θ.Π.Α.
Τ.Κ. 10444                                                                    Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Τηλ: 210-5131133 & 210-5131192                               Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Fax: 210-5131133                                                        Ψηφιακό σχολείο
email: mail@67dim-athin.att.sch.gr
Ιστoσελίδα:  67dim-athin.att.sch.gr