Τρέχουσα Επικαιρότητα και Τελευταίες Δράσεις

Έκθεση ζωγραφικής στο σχολείο μας

Με τη λήψη της σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου μας έκθεση ζωγραφικής. Στην έκθεση αυτή φιλοξενήθηκαν έργα που δημιούργησαν καθόλη τη διάρκεια  του έτους  όλοι οι μαθητές μας, μικροί και μεγάλοι. 

 

(σχολ. έτος: 2014-2015)

 

Eκπαιδευτικός: Καραμπάτσου Δήμητρα

 

Για να δείτε τα έργα των παιδιών πατήστε εδώ:

 

http://padlet.com/mail109/70hit1ijz9bw

Στοιχεία Επικοινωνίας

67ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών                                   Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συρράκου 2, Αθήνα                                                      ΥΠ.Π.Θ.Π.Α.
Τ.Κ. 10444                                                                    Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Τηλ: 210-5131133 & 210-5131192                               Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Fax: 210-5131133                                                        Ψηφιακό σχολείο
email: mail@67dim-athin.att.sch.gr
Ιστoσελίδα:  67dim-athin.att.sch.gr