Τρέχουσα Επικαιρότητα και Τελευταίες Δράσεις

Πανελλήνια μέρα Αθλητισμού και Διαφορετικότητας

Για να δείτε τις δραστηριότητες που έγιναν στο σχολείο μας πατήστε εδώ https://www.youtube.com/watch?v=ZQKtZqjwtEE&index=3&list=UUdxBELqZv-WQ-k5FP_YXb4g

Στοιχεία Επικοινωνίας

67ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών                                   Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συρράκου 2, Αθήνα                                                      ΥΠ.Π.Θ.Π.Α.
Τ.Κ. 10444                                                                    Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Τηλ: 210-5131133 & 210-5131192                               Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Fax: 210-5131133                                                        Ψηφιακό σχολείο
email: mail@67dim-athin.att.sch.gr
Ιστoσελίδα:  67dim-athin.att.sch.gr