Τρέχουσα Επικαιρότητα και Τελευταίες Δράσεις

Ενδυνάμωση των σχέσεων των μαθητών από το Β2

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα συναισθήματα από το Κέντρο πρόληψης Προναία - Αφαία   Αθηνά

εκπαιδευτικός : Βλάχου Ανδρονίκη

τμήματα: Β2 

σχολικό έτος: 2014 - 2015

Για να παρακολουθήσετε στιγμές από το πρόγραμμα των μαθητών πατήστε εδώ: 

 

http://padlet.com/mail109/j63j8jq5n2l5

Στοιχεία Επικοινωνίας

67ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών                                   Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συρράκου 2, Αθήνα                                                      ΥΠ.Π.Θ.Π.Α.
Τ.Κ. 10444                                                                    Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Τηλ: 210-5131133 & 210-5131192                               Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Fax: 210-5131133                                                        Ψηφιακό σχολείο
email: mail@67dim-athin.att.sch.gr
Ιστoσελίδα:  67dim-athin.att.sch.gr