Τρέχουσα Επικαιρότητα και Τελευταίες Δράσεις

An Old Job

An Old Job
Οι μαθητές του Δ"1, με δική τους πρωτοβουλία, αποφάσισαν να ασχοληθούν με τα επαγγέλματα που στις μέρες μας έχουν χαθεί και να τα αναδείξουν με φωτογραφίες και άρθρα που έγραψαν στο μάθημα των Αγγλικών. Δείτε τις εργασίες τους στον παρακάτω σύνδεσμο.
 
 
 
(Υπεύθυνη Καθηγήτρια Πηνελόπη Τσιρίκου, Σχ. Έτος 2016-17)

Στοιχεία Επικοινωνίας

67ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών                                   Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συρράκου 2, Αθήνα                                                      ΥΠ.Π.Θ.Π.Α.
Τ.Κ. 10444                                                                    Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Τηλ: 210-5131133 & 210-5131192                               Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Fax: 210-5131133                                                        Ψηφιακό σχολείο
email: mail@67dim-athin.att.sch.gr
Ιστoσελίδα:  67dim-athin.att.sch.gr