Τρέχουσα Επικαιρότητα και Τελευταίες Δράσεις

28 Οκτωβρίου 2014

Για να παρακολουθήσετε στιγμές από τη σχολική γιορτή μας πατήστε εδώ:

                                                   http://youtu.be/sOm-TwCjydE

Τμήματα: Δ1, Δ2  Εκπαιδευτικοί: Μπάλτου Χριστούλα, Πατεράκη Μαρία, Ελισάβετ Σταυρίδου, Λευτέρης Δαής

Σχολικό έτος: 2014 - 2015

Στοιχεία Επικοινωνίας

67ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών                                   Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συρράκου 2, Αθήνα                                                      ΥΠ.Π.Θ.Π.Α.
Τ.Κ. 10444                                                                    Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Τηλ: 210-5131133 & 210-5131192                               Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Fax: 210-5131133                                                        Ψηφιακό σχολείο
email: mail@67dim-athin.att.sch.gr
Ιστoσελίδα:  67dim-athin.att.sch.gr