Τρέχουσα Επικαιρότητα και Τελευταίες Δράσεις

"The no name country" πρόγραμμα etwinning 2014 -2015

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2014-2015, τα πρωτάκια μας συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα etwinning και συνεργάστηκαν με μαθητές άλλων σχολείων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας την εκπαιδευτική πλατφόρμα και τα  εργαλεία web2.0. Οι μαθητές συνεργάστηκαν και απέδωσαν τις ιδέες τους, προκειμένου να δώσουν πνοή στη χώρα των ονείρων τους (THE NO NAME COUNTRY),  χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα. Για να δείτε όλο το έργο και τις εργασίες όλων των μαθητών πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο TwinSpaces - Home και στη συνέχεια  ανοίξτε κάθε μια από τις μπλε ενότητες, αριστερά.

Στοιχεία Επικοινωνίας

67ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών                                   Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συρράκου 2, Αθήνα                                                      ΥΠ.Π.Θ.Π.Α.
Τ.Κ. 10444                                                                    Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Τηλ: 210-5131133 & 210-5131192                               Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Fax: 210-5131133                                                        Ψηφιακό σχολείο
email: mail@67dim-athin.att.sch.gr
Ιστoσελίδα:  67dim-athin.att.sch.gr