Τρέχουσα Επικαιρότητα και Τελευταίες Δράσεις

My first science webquest

Μια διαθεματκή εργασία του Δ'1(2017-18) στα μαθήματα Αγγλικά και Τ.Π.Ε. που προάγει την ομαδοσυνεργατική μάθηση, την κριτική σκέψη και εισάγει τους μαθητές στην χρήση των εργαλείων Web 2.0.

εκπαιδευτικοί: Πηνελόπη Τσιρίκου, Σταυρούλα Τσαρούχα

Για να δείτε την εργασία μας πατήστε εδώ: https://el.padlet.com/pitsirikou/6n48a9jv34je

Στοιχεία Επικοινωνίας

67ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών                                   Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συρράκου 2, Αθήνα                                                      ΥΠ.Π.Θ.Π.Α.
Τ.Κ. 10444                                                                    Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Τηλ: 210-5131133 & 210-5131192                               Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Fax: 210-5131133                                                        Ψηφιακό σχολείο
email: mail@67dim-athin.att.sch.gr
Ιστoσελίδα:  67dim-athin.att.sch.gr