Τρέχουσα Επικαιρότητα και Τελευταίες Δράσεις

Κυκλάδες, Μυκήνες με ένα Δελφίνι από το Ε1 και Ε2

 

εκπαιδευτικοί : Αποστολίδου Κυριακή - Κυριαζοπούλου Ευδοξία

τμήματα: Ε1 και Ε2

σχολικό έτος: 2014 - 2015

Για να παρακολουθήσετε στιγμές από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αρχαιολογικού Μουσείου πατήστε εδώ: 

 

http://padlet.com/mail109/wwj21fyagope

Στοιχεία Επικοινωνίας

67ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών                                   Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συρράκου 2, Αθήνα                                                      ΥΠ.Π.Θ.Π.Α.
Τ.Κ. 10444                                                                    Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Τηλ: 210-5131133 & 210-5131192                               Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Fax: 210-5131133                                                        Ψηφιακό σχολείο
email: mail@67dim-athin.att.sch.gr
Ιστoσελίδα:  67dim-athin.att.sch.gr