Τρέχουσα Επικαιρότητα και Τελευταίες Δράσεις

"Μαθητές επί Κολωνώ. Μια ευρωπαϊκή γειτονιά τέχνης και φιλοσοφίας"

1
 
 
 
Πολιτιστικό - Περιβαλλοντικό σχολικό πρόγραμμα
 
Τάξη ΣΤ΄
 
Συντονίστρια προγράμματος
¨Ελισάβετ Σταυρίδου ΠΕ18.41
 
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
¨Βασιλική Παρασκευοπούλου  ΠΕ70
¨Αλέξης Αθανασόπουλος ΠΕ70
¨Δήμητρα Καραμπάτσου ΠΕ08
¨Λούσι Γεωργίτση ΠΕ 19
 
Για να δείτε τις δράσεις του προγράμματος πατήστε εδώ: 
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας

67ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών                                   Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συρράκου 2, Αθήνα                                                      ΥΠ.Π.Θ.Π.Α.
Τ.Κ. 10444                                                                    Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Τηλ: 210-5131133 & 210-5131192                               Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Fax: 210-5131133                                                        Ψηφιακό σχολείο
email: mail@67dim-athin.att.sch.gr
Ιστoσελίδα:  67dim-athin.att.sch.gr